Kent Ström

Kategoriledare

Landsting:
Ansvarsområde: Labbmaterial; transport- och avfallsemballage;
Telefon: 018-611 32 14
Adress: Virdings Allé 32 B, Hus 13, plan 3
Postadress: 754 50 UPPSALA
Kundtjänst