Information till beställare

Viktig information gällande leveranser från Apotekstjänst
Torsdag 2019-10-17

Med anledning av den ansträngda situationen i försörjningen av förbrukningsmaterial har Apotekstjänst beslutat om en handlingsplan för att komma tillrätta med möjligheterna till reguljära leveranser. 

Den rutin med akuta beställningar utanför de e-lösningar som finns försvårar för Apotekstjänst att ha uppföljning i sitt lager med avseende på saldon mm. Apotekstjänst upplever att stora delar av de order som lagts i reguljära e-handelsflödet antingen har dellevererats eller gått som akutorder då den ursprungliga inte helt blev levererad. 

De akutorder som redan lagts kommer att levererats så snart det går. Men från och med nu stänger Apotekstjänst möjligheten att sända in excelark med akutorder till den speciella funktionsbrevlåda som skapades i slutet av förra veckan.

Beställningar som lagts innan torsdag 10/10 makuleras, i Uppsala även de som är gjorda 11/10.
De måste alltså beställas igen.

I dagsläget är det viktigt att vi försöker begränsa beställningsvolymerna med det som vi räknar använda de närmaste dagarna, detta för att inte belasta systemet onödigt mycket

Om behov finns av att få sin order extra prioriterad kan kontakt tas med Apotekstjänst kundtjänst efter att order lagts i det normala beställningsflödet. Denna möjlighet behöver nyttjas så sparsamt som möjligt för att möjliggöra plock och leverans i det normala flödet inom 48 timmar.

Vänligen lägg order i era beställarsystem i första hand
För att snabbare komma tillrätta med leveranstörningarna vädjar vi till att använda beställarsystemen i respektive region i första hand.

Leveranstörningslistan
Nu är listan uppdaterad, med reservation för fel.
Många leveransstörningar beror på att många leverantörer har levererat artiklar direkt till kunderna och därför har deras lager minskat och de kan inte leverera allt som Apotekstjänst beställer.

Almanackor för 2020 går att beställa from 1 oktober.
Lista med bilder hittar du här.

Urinflaska för kvinnor Artnr 53033 är nu enpatients
Läs mer här

Centrallager för sjukvårdsartiklar till Uppsala
Läs mer här

 

Leveransstörningar

Visa fler

Utställningar och informationsmöten

Visa fler

Våra mest besökta sidor

Här ser du de sidor som flest besökare letar efter

Sök artiklar

Avtalade artiklar - kategorier

Leveransstörningar

Kundtjänst

För vårdpersonal

Sök artiklar - förbandsmaterial

Kundtjänst