Öyvind Bjerke

Kategoriledare

Landsting:
Ansvarsområde: Arytmi pacemaker ICD, ILR och elektroder; Diabetestekniska hjälpmedel; Insulinpumpar och tillbehör; Insulinpumpar SAP; Diabetesmaterial; Intervention PCI; Intervention TAVI; Intervention Kärl; Intervention Neuro; Intervention- och röntgenmaterial; Tandvård, förbrukning; Dentala implantat och benersättning; Ortodontimateria
Telefon: 018-611 66 97
Adress: Virdings Allé 32 B
Postadress: 754 50 Uppsala
Kundtjänst