Kent Ström

Kategoriledare

Landsting:
Ansvarsområde: Labbmaterial; Transport- och avfallsemballage; Blodcentral material inkl blodpåsar; Förbrukningsmaterial maskinbundet; Microbiologiska substrat och lösningar; Patientnära analyser; Patologi förbrukningsartiklar och reagenser; Provtagningsmaterial;
Telefon: 018-611 32 14
Adress: Virdings Allé 32 B, Hus 13, plan 3
Postadress: 754 50 UPPSALA
Kundtjänst