Eva Palm

Kategoriledare

Landsting:
Ansvarsområde: Allmänt operationsmaterial; bäddmaterial inkl madrasser;
Telefon: 018-617 40 31
Adress: Virdings Allé 32 B, Hus 13, plan 3
Postadress: 754 50 Uppsala
Kundtjänst