Berit Halldén

Registrator

Landsting:
Ansvarsområde:
Telefon: 018-611 32 58
Adress: Virdings Allé 32 B, Hus 13, plan 3
Postadress: 754 50 UPPSALA
Kundtjänst