Utställningar av avtalat sortiment från och med 2020-01-01 för öppenvården inom inkontinensmaterial och urologiskt material, Västerås. (1)

Även slutenvården är välkomna.

Plats: Hjälpmedelscentrum, Gripen, Signalistgatan 2, Västerås

Kontaktperson: Fredrik Johansson, Varuförsörjningen

Börjar: 03 december 13:00

Slutar: 03 december 16:30

Lägg till i din kalender

Kundtjänst