Utställningar av avtalat sortiment från och med 2020-01-01 för öppenvården inom inkontinensmaterial och urologiskt material, Uppsala.

Även slutenvården är välkomna.

Plats: Kronparksgården, Eva Lagerwalls väg 1 A

Kontaktperson: Fredrik Johansson, Varuförsörjningen

Börjar: 23 januari 13:00

Slutar: 23 januari 18:00

Lägg till i din kalender

Kundtjänst