Utställningar av avtalat sortiment från och med 2020-01-01 för öppenvården inom inkontinensmaterial och urologiskt material, Mora.

Även slutenvården är välkomna.

Plats: Mora lasarett Aulan hus 25

Kontaktperson: Fredrik Johansson, Varuförsörjningen

Börjar: 29 januari 10:30

Slutar: 29 januari 16:00

Lägg till i din kalender

Kundtjänst