Utställningar av avtalat sortiment från och med 2020-01-01 för öppenvården inom inkontinensmaterial och urologiskt material, Katrineholm.

Även slutenvården är välkomna.

Plats: KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, Katrineholm.

Kontaktperson: Fredrik Johansson, Varuförsörjningen

Börjar: 14 januari 13:00

Slutar: 14 januari 18:00

Lägg till i din kalender

Kundtjänst