Utställningar av avtalat sortiment från och med 2020-01-01 för öppenvården inom inkontinensmaterial och urologiskt material, Eskilstuna.

Även slutenvården är välkomna.

Plats: Hjälpmedelscentralen Fraktgatan 5, Eskilstuna

Kontaktperson: Fredrik Johansson, Varuförsörjningen

Börjar: 15 januari 13:00

Slutar: 15 januari 18:00

Lägg till i din kalender

Kundtjänst