Reklamation av en produkt

När du upptäcker fel på någon produkt eller produktförpackning ska det rapporteras. Detta för att leverantören ska ges möjlighet att åtgärda felet och förhindra att det uppstår igen. Dessutom kan du få den/de felaktiga produkterna ersatta av leverantören eller bli krediterad för dem. 

Skriv ut reklamationsblanketten, fyll i alla uppgifter (för att du ska kunna få ersättning och återkoppling), skicka den ifyllda blanketten tillsammans med den felaktiga produkten/förpackningen med internposten till adressen som står på reklamationsblanketten.
Undantaget Sörmanland som ska lämna sina reklamationer till Birgitta Heimann på Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Om produkten är kontaminerad måste du först kontakta reklamationsansvarig (den person som står på reklamationsblanketten) för att få mer information kring vad du ska göra.

Vi registerar alla inkomna reklamationer hos oss och skickar dem till berörd leverantör för åtgärd och återkoppling.

Observera att detta endast gäller medicintekniska produkter som köps på Varuförsörjningens avtal, men gäller både det som levereras från Mediq Sverige AB och det som köps direkt från leverantör.

När det gäller kontorsmaterial och husgeråd ska dessa reklameras direkt till Mediq. Det är viktigt att du kontaktar Mediq innan du skickar någon reklamation till dem på tel nr 031-388 90 00 (kundtjänst). Efter kontakt med dem får du en blankett skickad till dig via mail.

Övriga avvikelser

Returer Mediq

Kontakta Mediqs kundservice och avisera retur. Maila till kundservice@mediq.com eller ring 031-3889000 så återkommer de med ett ärendenummer(AV-xxxxxx).

Använd blanketten Underlag för retur/indragning med adresslapp, när du returnerar en vara. Kom ihåg att märka underlaget med ärendenumret.

Returetiketten med artikelnummer 57686 finns att beställa som lagervara med nollpris från Mediq. Etiketten måste fästas väl synlig, på det kolli du vill returnera, för att returen ska hanteras vid din godsmottagning.

För att underlätta processen är det bra om Mediq får det A-nummer som står på adressetiketten om detta finns tillgängligt.
Tänk på att det utgår en kostnad på 600 kr per kolli som du vill returnera. Du får naturligtvis en kreditering till ditt kostnadsställe på det varuvärde du returnerar för.

Felleveranser Mediq

Felleveranser som orsakats av Mediq skickas tillbaka till Mediq utan kostnad.
Använd blanketten Underlag för retur/indragning med adresslapp, när du returnerar felleveranser.

Indragning

Ibland händer det att det uppstår ett produktionsfel med en produkt och produkten måste då återkallas. En produkt kan återkallas på initiativ av leverantören eller Varuförsörjningen.

Om produkten distribueras via Mediq stoppas den från fortsatta leveranser och berörda kunder som köpt produkten kontaktas. Produkterna ska returneras till Mediq med hjälp av blanketten Underlag för retur/indragning med adresslapp. För landstinget Västmanland ska produkterna skickas till LV logistik som sedan skickar dem vidare till Mediq.

Om produkten skickas direkt från leverantören kommer leverantören kontakta dig för att förklara hur produkten ska returneras.

Leveransskada

Produkter som beställts via Mediq och som skadats under transporten till avdelningen reklameras med hjälp av blankett Underlag för retur/indragning med adresslapp.

Vid reklamation av skadat gods ska Mediqs kundservice kontaktas, se kontaktuppgifter ovan. Skicka gärna med en bild på godset så att Mediq kan bedöma om det ska skickas tillbaka eller ej.

Om produkten beställts direkt från en leverantör måste du kontakta leverantören för att få information kring hur du ska gå tillväga för att skicka tillbaka den skadade produkten.  

Felbeställning till Mediq

Om fel lagerlagd produkt har beställts kan den mot en avgift på 600 kr per order returneras till Mediq om produkten och förpackningen är ren och obruten. Använd blankett Underlag för retur/indragning med adresslapp

Avvikelse

Om en felaktig produkt har orsakat eller kunnat orsaka patient eller personal skada måste en avvikelserapport skrivas i ditt landstings avvikelserapporteringssystem, enligt era lokala föreskrifter.

Kundtjänst