Varuförsörjningen

Varuförsörjningen samordnar och genomför huvudsakligen upphandlingar av förbrukningsmaterial till de fem landstingen/regionerna Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Aktuella upphandlingar

Under 2017 planerar vi att genomföra upphandlingar inom:

  • Regional anestesi och centrala infarter
  • Osteosyntesmaterial käkirurgi
  • Gips inkl. tillbehör
  • Gynekologi
  • Kateterburen intervention PCI
  • Kateterburen intervention Neuro
  • Kateterburen intervention Kärl
  • Förbandsmaterial

 

Klicka på nedan länk för att se våra pågående upphandlingar som annonserats

Pågående upphandlingar för Varuförsörjningen

Observera att även upphandlingar som hanteras av upphandlingsenheten i Landstinget Uppsala visas. Om ni är intresserad av någon av de upphandlingarna så är det hit ni ska vända er.

Lämna anbud?

Är du leverantör och önskar lämna anbud till Varuförsörjningen? Vill du få information kring hur du går tillväga?

Läs mer

Miljöriktlinjer, uppförandekod och sociala/etiska krav

Vill du få mer information kring hur vi jobbar med miljökrav och sociala/etiska krav i våra upphandlingar?

Läs mer

Pågående avtal

Klicka här för att se våra pågående avtal

Kontakta oss

Bifoga gärna en bild eller ett dokument för att förtydliga
Kundtjänst