Suturer och staplingsprodukter

Suturer, ligaturer, laparaskopiska instrument och staplingsprodukter med tillbehör.

Suturer och staplingsprodukter VF2016-0034

Avtalsperiod (nuvarande avtal 2013-10-01 till 2017-09-30) ny avtalsperiod 2017-10-01 till 2019-09-30

Presentation Suturer, avtalsimplementering
Sammanställning avtalade artiklar

Kategoriledare

Namn:
Mattias Eklund

Telefon:
018-611 66 90

E-post:
mattias.eklund@varuforsorjningen.se

Kundtjänst