Provtagningsmaterial inkl vakuumrör

Kanyler och hållare, vingkanyler, vakuumrör, kapillärrör, lansetter, sr-rör, blodcaps och hållare, blödningstidssnitt

Provtagningsmaterial inkl vakuumrör VF2015-0063

Avtalsperiod 2016-05-01 till 2018-04-30, kan förlängas till 2020-04-30

Kundtjänst