Laboratoriematerial allmänt

Analyskopp, flaskor, burkar, hinkar, pipetter, combi tips, pipettspetsar, petriskålar, platinöser, rör, proppar, lock, mikrorör  steripropp, filtrerpapper, flaskborste, signalur, underlägg för laboratoriebruk, parafilm mm.

Maskinbundna reagenser och tillbehör VF2012-0030

Avtalsperiod 2012-06-30 till 2017-01-31

Laboratoriematerial allmänt VF2016-0177

Avtalsperiod 2017-06-01 till 2019-05-31

Pipettspetsar VF2016-0021

Avtalsperiod 2017-06-01 till 2019-05-31
Fr o m 1 september är ett delvis nytt sortiment av pipettspetsar upphandlat.
Pipettspetsar lösa i påse finns inte kvar i sortimentet, de hänvisas till stackpack.
De volymer som anges i benämningen avser det volymspann på pipetten som de passar till, det gäller alltså inte själva storleken på pipettspettsen.

Biobanksrör VF2015-0059

Avtalsperiod 2015-09-21 till 2017-09-20, är förlängd till 2019-09-20

Kategoriledare

Namn:
Kent Ström

Telefon:
018-611 32 14

E-post:
kent.strom@varuforsorjningen.se

Kundtjänst