Intervention Kärl, kateterburen

Stentar, stentgrafter, katetrar, ballonger, ledare, coils, introducers och closure devices

Intervention Kärl, kateterburen VF2017-0045

Avtalsperiod 2018-07-01 till 2020-03-31, med möjlighet att förlänga till 2022-06-30, är förlängd till 2021-03-31

Intervention Kärl, kateterburen, omtag VF2018-0028

Avtalsperiod 2019-04-01 till 2020-03-31, med möjlighet att förlänga till 2023-03-31, är förlängd till 2021-03-31

Dokument

Kontakt

Namn:
Öyvind Bjerke

Telefon:
018-611 66 97

E-post:
oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se

Kundtjänst