Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial inkl maskinbundna tillbehör

Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial VF2014-0001

Infusionsaggregat, blandningssystem, infusionskopplingar, infusions-
och injektionskanyler, nålfria injektionssystem, infartsfixeringar,
tiva-set och sprutor.

Avtalsperiod 2014-11-01 till 2018-10-31

Maskinbundna tillbehör infusion-transfusion-anestesimaterial VF2014-0023

Tillbehör till infusions- och sprutpumpar, blod/vätskevärmare och andnings- och övervakningsutrustning.

Avtalsperiod 2014-11-01 till 2018-10-31

Kategoriledare

Namn:
Åsa Fors

Telefon:
018-611 66 83

E-post:
asa.fors@varuforsorjningen.se

Kundtjänst