Dentala implantat och benersättning

Helkäksimplantat, singeltandsimplantat, skruvar och instrument och benersättningsmaterial

Dentala implantat och benersättning VF2015-0050

Avtalsperiod 2016-03-01 till 2018-02-28, kan förlängas till 2020-02-28

Dokument

Kategoriledare

Namn:
Lisa Palo

Telefon:
018-611 66 94

E-post:
lisa.palo@varuforsorjningen.se

Kundtjänst