Anestesi- och intensivvårdsmaterial inkl värmeprodukter och intubering

Anestesi- och intensivvårdsmaterial VF2015-0079

Andningsballonger/blåsor, andningstränare, befuktningsflaskor/system, CPAP-masker och set, masker- syrgas, narkos, nebulisering, filter, fukt/värmeväxlare, sugkatetrar, slutna sugsystem, andningsslangar och system

Avtalsperiod 2017-06-01 till 2019-05-31 kan förlängas till 2021-05-31

Värmeprodukter anestesi VF2015-0080

Passiva värmeprodukter, aktiva värmetäcken utan behov av aggregat, värmeprodukter för aggregat och kyldräkter

Avtalsperiod 2017-06-01 till 2019-05-31 kan förlängas till 2021-05-31

Intubering och tillbehör VF2015-0078

Bronkealtuber, endotrakealtuber, larynxmasker, nästuber, svalgtuber, trakealkanyler, nackband, ledare och cufftrycksmätare mm.

Avtalsperiod 2017-01-01 till 2019-12-31, kan förlängas till 2021-12-31

Kategoriledare

Namn:
Åsa Fors

Telefon:
018-611 66 83

E-post:
asa.fors@varuforsorjningen.se

Kundtjänst